LogoDoškolení a přezkoušení svářeče a zaškoleného pracovníka z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 050705

    Školení a přezkušování svářečů z bezpečnostních ustanovení po uplynutí 2 let.

    ČSN 050601
    ČSN 050610
    ČSN 050630
    ČSN 050650
    Vyhl. č. 87/2000

    Délka školení 4 - 6 hodin.

    Při větším počtu účastníků školení přímo u zákazníka.