LogoZákladní kurzy svářečů kovů podle ČSN 050705

Označení kurzu

Název  kurzu

Délka školení

ZK 311 1.1

Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem

Podle osnov  CWS ANB

ZK 111 1.1

Svařování el. obloukem obalenou elektrodou neleg. a nízkoleg. ocelí

Podle osnov  CWS ANB

ZK 135 1.1.

Svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu neleg. a nízkoleg. ocelí

Podle osnov  CWS ANB

ZK 141 1.1

Svařování netavící se elektrodou v ochraně inertního plynu neleg. a nizkoleg. ocelí

Podle osnov  CWS ANB

ZK 111 8

Svařování el. oblouk obalenou elektrodou vysokolegovaných ocelí

Podle osnov  CWS ANB

ZK 135 8

Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu vysokolegovaných ocelí

Podle osnov  CWS ANB

ZK 141 8

Svařování netavící se elektrodou v interním plynu vysokolegovaných ocelí

Podle osnov  CWS ANB

ZK 131 21
Svařování tavící se elektrodou v inertním plynu hlíníku a jeho slitiny
Podle osnov  CWS ANB
ZK 141 21
Svařování netavící se elektrodou v inertním plynu hliníku a jeho slitiny
Podle osnov  CWS ANB

Další lze domluvit na základě dohody